Program 66. loutkářské Chrudimi

 

30. 6. - 6. 7. 2017
Z pověření Ministerstva kultury České republiky 
pořádají Město Chrudim a NIPOS-ARTAMA Praha
ve spolupráci se spolkem Amatérské divadlo a svět

a Spolkem pro vydávání časopisu Loutkář
za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje

 

V rámci festivalu bude uvedeno osmnáct inscenaci v hlavním programu 
a tři desítky inscenací v rámci projektu "Fenomén loutka"
 v celkem 112 představeních.

 

Inscenace v hlavním programu bude reflektovat lektorský sbor ve složení:
Luděk Horký (divadelní kritik a režisér, ČR), Petra Kosová (dramaturgyně a herečka, ČR), 
Irena Marečková (scénografka, ČR), Zdeněk Řiha (muzikant a herec, ČR),
Tomáš Volkmer (výtvarník a scénograf, ČR)
Moderátor veřejných diskusí: Jakub Hulák 

 

V rámci vzdělávacího programu Loutkářské chrudimi se uskuteční tři odborné přednášky
a každý den tři loutkářské dílny pro veřejnost.

 


 

Projekt "Soubory v programu Fenomén loutka aneb Tradice, která se rozvíjí"
je realizován s podporou Státního fondu kultury ČR.